Kapat

Baş: Adil vergi sistemine ihtiyaç var

32. Vergi Haftası sebebiyle yazılı bir açıklamada bulunan Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Bahadır Baş, “Vergi vermek vatandaşlık görevidir.” ifadelerini kullandı.

 Baş: Adil vergi sistemine ihtiyaç var

“Vatandaşa yönelik kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşıyor” diyen Baş, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin kalkınması, toplumsal refah seviyesinin yükselmesinde büyük bir öneme sahip olan vergi, aynı zamanda Anayasamıza göre bir vatandaşlık görevidir. Vergi Haftası’nın amacı, vatandaşlarımızın vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının arttırılması, toplumda ve özellikle yarının mükellefleri ya da ülkenin yöneticileri olacak çocuklarımızda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, vatandaşlarımızın vergi konusundaki görüş ve önerilerinin alınması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve idare ile mükellef ilişkilerinin uyumlu bir hale getirilmesi çalışmasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önce söylediği “vatandaşın hazineye karşı mükellefiyetinin en önemli vazifesi olduğunu anlatmak için yorulmamak lazım” ifadesinde olduğu gibi Vergi Haftası verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine anlatılması çalışmasıdır.”


Vergi bilinci yüksek olan toplumlarla ekonomik ve kültürel gelişimlerin de yükseleceğini ifade eden Baş, “Vergi veren vatandaş verdiği verginin hesabını sorma hakkını da elde etmiş olur. Vergi bilinci yüksek toplumlarda hesap verebilirlik, şeffaflık ilkeleri kamusal hizmetin en önemli yönünü oluşturur. Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğunu ve mali güce göre vergi ödeme ilkesini gerçekleştirebilmenin yolu dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığı (dolaylı ve dolaysız vergi arasındaki uçurumu azaltmak) düzeltmek olarak karşımıza çıkıyor. Onu düzeltmenin yolu da kayıt dışılığı azaltmaktan geçiyor.” dedi.

"Anayasanın vergilerle ilgili ilkesi uygulanmıyor"

“Ülkemizde verginin amir hükmü Anayasa’nın 73. maddesinde yer alıyor. Yani ülkemizdeki vergilendirme rejimi kaynağını yasallığını Anayasa’nın 73’nçü maddesinden alıyor. Bu madde diyor ki;  ‘herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücü oranında vergi ödemekle mükelleftir.’ Buradaki herkes ifadesi genellik ilkesini kapsıyor, ayrım yapmıyor. Bir de mali güç ilkesine vurgu yapıyor.” diyen Baş, sözlerine şöyle devam etti: “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin vergi sistemimize hâkim olmasını, harcama ve tüketimden değil, kazanç üzerinden vergi alınmasını anayasamız emrediyor. Ancak anayasanın vergilerle ilgili bu ilkesi uygulanmıyor. Çünkü biz az kazanandan da çok kazanandan da aynı vergiyi alıyoruz. ÖTV gibi KDV gibi dolaylı vergiler bu prensibi bozuyor. Anayasamız ne diyor? Az kazanandan az çok, kazanandan çok vergi alacaksın. Maalesef biz bunu yapamıyoruz. Ülkemizin vergi reformundan önce anayasada belirtilen ilkelere bağlı adil bir vergi sistemine ihtiyacı var. Biz bunları vergi haftasında konuşuyoruz. İşte bu nedenledir ki; Türkiye açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması geliyor. Bunu yaparken dolaysız vergilerin oranlarının artırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların sisteme alınması yani kayıt dışının kayıt içerisine alınması gerekiyor. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.”

 

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?