Kapat

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Çeşitli hukuki ve idari nedenlerle kamunun elinde bulunan işletmelerin sahip olduğu mal ve hakların bir bütün halinde satılmasının daha yüksek gelir elde edildiği durumlarda, bütün olarak satılabilecek. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşletmelerin mal ve hakları bakımından bütün olarak satılmasında karar sürecinde işletmenin faaliyetini sürdürmesi ve ekonomiye katkısı da gözetilecek. Yasayla yapılan bir başka düzenlemeyle, rehinli malların işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor ve zamanla değer kaybettiği durumlarda ve saklanmasının maliyetinin yüksek olduğu durumlarda satılmasına imkan veren düzenleme yapıldı.

Yasada Belediye Gelirleri Kanununa eklenen maddeyle, işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla inşaat izinleri belgelerinin birleştirilmesine bağlı olarak, bu belgelerden doğan harç, bedel ve ücretler yapı ruhsatı başvurusu sırasında tek seferde ödenebilmesi sağlandı. Yine bu kapsamda, yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek. Sigortacılık alanında yapılan değişiklikle ise motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamaları sırasında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınması hükmü getirildi. Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek.

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?