Kapat

Yenilenebilir enerji yeni iş kolları yaratabilir

IRENA tarafından yayımlanan son raporda, yenilenebilir enerjinin fosil enerjiye kıyasla yeni iş kolları yaratabileceği de vurgulandı.

 Yenilenebilir enerji yeni iş kolları yaratabilir

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan son raporda, yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yarattığı kirliliği azaltacağı ve enerji talebinin yüzde 86’sının bu yolla karşılanabileceği belirtildi. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen, güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, hidrolik, hidrojen ve okyanus enerjisinin dünyanın çevre ve hava kirlenmesinin önüne geçebilecek kaynaklarının olduğu belirtilerek, küresel ısınmanın da önüne geçilebilmesi için uygulanabilir ve uygun maliyetli seçenekleri de içerdiği bildirildi.

IRENA’nın yayımladığı son raporda, enerjideki dönüşümünün 2050 yılında, gayri safi yurtiçi hasılayı yüzde  2,5; toplam istihdamı ise küresel ölçekte yüzde 0,2 oranında artırması öngörüldü. Aynı zamanda daha geniş sosyal ve çevresel faydalar sağlayacağına da işaret edildi. Raporda ayrıca, sağlık, sübvansiyon ve iklimle ilgili tasarrufların, 30 yıllık bir süre boyunca kümülatif olarak 160 trilyon dolar değerinde olacağı bildirildi. Bu nedenle, küresel enerji sistemini dönüştürmek için harcanan her doların, dışsallıkların nasıl değerlendirildiğine bağlı olarak en az 3 dolar ve potansiyel olarak 7 dolardan fazla bir getiri sağlayacağı kaydedildi. Yenilenebilir enerjinin fosil enerjiye kıyasla yeni iş kolları yaratabileceği de vurgulandı.

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?