Kapat

Bir Yokoluş Öyküsü :İklimsel  Isınma ve  Kuraklık

Bütün Yazıları Okumak İçin Tıklayın
 Bir Yokoluş Öyküsü :İklimsel  Isınma ve  Kuraklık

Bill ve Melinda Gates Vakfı ‘’Global Societies‘’  adlı projenin sonuçları korkunç : -2025 yılında  ppm olarak ölçülen  atmosferdeki  sera gazı oranı maksimum orana erişecek...

Kenan MORTAN

Bill ve Melinda Gates Vakfı ‘’Global Societies‘’  adlı projenin sonuçları korkunç :

-2025 yılında  ppm olarak ölçülen  atmosferdeki  sera gazı oranı maksimum orana erişecek...

Anlamı okyanuslarda  deniz düzeyinin 20  metre   yükselmesi,artık Antartika’da ekim yapılması, sel ya da  kuraklıklar  ve büyük bir gıda açığı.

Sera gazının salınımında  en büyük etken C02 salınımı. Fosil yakıt üretimi  ve aşırı  gübrelemenin payı da  büyük.

Başkan Biden‘ın ilk emirnameyle  ABD‘nin yeniden üyesi olmaya karar verdiği  2005’deki Paris İklim  Anlaşması’nın hedefi, ortalama sıcaklığı sanayileşme öncesi döneme  göre 2 C düşürmek.

Oysa NASA verileriyle, 2020  Ağustos  bazıyla, 1880-2015 döneminde 2.1 C’lik yükselme var.

Etkin Eczacılar Derneği‘nin 2021 takvimi, eko-sistem bozulmasına bağlı olarak mikro organizmaların yer değiştirmesiyle,  yeni salgın  hastalıklar  arasında ilişki kurmamız gerektiğini öğütlüyor.

Çok yerinde... 

Yeni yayınlanan ‘’ Türkiye Kuraklık Haritası ‘’ Türkiye ülke alanlarının % 80‘ni ‘’ şiddetli kurak  bölge ‘’ içinde tanımlıyor. İklim değişikliği ve yağışsızlık  bir etken, ama  daha  önemlisi tatlı su kaynaklarının yokoluşu....Sondajla  yapılan vahşi sulamanın bu denli yaygın, damla sulamanın  bu denli hor görüldüğü  bir ortam için aslında  bu sonuçlar şaşırtıcı değil.

The Economist’e göre 2030‘da su talebi, su arzından % 40 daha fazla  olacak.

Suyun gerçek maliyeti, ABD‘nin Kaliforniya ‘sı ile Sahraaltı Afrikası‘nda  eşitlendi.Zengin ve yoksulun kıtlıkta buluşması  hali  bu olsa  gerek.

Trump döneminde  Alaska  Milli Parkı içinde  100 milyon m2‘lik alan, m2’sini 0.50 centten petrol aramasına açıldı. Neyse ki, 6 Ocak’da açılan ihaleye Alaska  Eyalet Devleti dışında teklif veren  olmadı. İş bununla kalmadı, Başkan Biden  ilk günü olan 20  Ocak ‘ta imzaladığı  17  Başkanlık Emirname’lerinden biri de   Alaska’dan Amerika kıt’asına  inecek  bir petrol boru hattı projesinin iptali oldu. Bu projenin, arkasına petrol tekellerini takmış olan  Trump’ın aklından çıkma   zorlama  bir imalat olduğunu  söylemeye gerek bile yok.  

Bu sonsuz kâr hırsını dizginlemenin yolu ne ? 

İlk adımı insanların  bilinç ve duruşundan geçiyor.15 Ocak‘ta 20.yaşına basan Wikipedia  gibi özgür  bilgilendirmeye dayalı  kaynaklarının varlığı  bu nedenle çok önemli.

Geçtiğimiz  hafta, Fransa’da  ‘’ iklim taahhüdünü yerine getirmediği ‘’ gerekçesiyle  2  milyon insanın  devlete karşı açtığı davayı kazandı. Buysa, yükselen özgür  sesler  olmadıkça,devletlerin  sosyal yararı aramak  yerine, şirket çıkarlarını dinleyeceğini söylüyor.

Zemberek koptu,  sürekli çalan alarm  zili ‘’6. Büyük Kitlesel  Yokoluş Çağı ‘’nın sinyalini  veriyor, haydiii biraz silkilenelim... 

Üstad Atila Alpöge dostumdan bilgisini  aldım:  İsveç Ulusal Posta İdaresi,  iklim ve doğa aktivisti  Greta  Thunberg  için çıkardığı pulda  onu bir tepede, kuşlarla sarmalanmış gösteriyor, pul serisinin adı da ‘’ Canım Ciğerim Doğa ‘’.

Evet,önce işin hayalini kuralım, Greta kızımız bize bunu öğretti....

 

 

 

 

 

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?