Kapat

Öldürücü hatalar

Bütün Yazıları Okumak İçin Tıklayın
 Öldürücü hatalar

Bu yazımızda, işletmelerin yaptığı öldürücü hatalara değineceğiz. Zira hem işletmeler hem de insanlar zaman zaman öldürücü davranışlarda bulunurlar.

Taşkın KILIÇ

Bu yazımızda, işletmelerin yaptığı öldürücü hatalara değineceğiz. Zira hem işletmeler hem de insanlar zaman zaman öldürücü davranışlarda bulunurlar. Baktığımızda Türkiye’de işletmelerin %90’ı doğru yönetilmedikleri için 10. yılını görmeden kapanmaktadır. İşletmelerin ortalama ömrü ise 10-12 yıldır.  İşletmelerin kısa sürede kapanmasına veya müşteri kaybetmesine sebep olan öldürücü hatalar aşağıda ele alınmıştır.

 • Yanlış bir sektöre, alana, ürüne veya yere yatırım yapmak: Fizibilite yapmadan tamamen sezgileri ve toplumsal söylentileri dikkate alıp yanlış yatırım yapmak. Örneğin, Ürün yaşam eğrisinin sonuna gelmiş, talebi azalmış bir ürüne veya göç nedeniyle nüfusu sürekli azalan bir yere yatırım yapmak.
 • Zamanında büyümemek ya da çok agresif büyümek: İşletmenin büyüme stratejisi yapılmadıysa ne zaman ve nasıl büyüyeceği bilinmez. Bu durum artan talebin karşılanamamasına ve rakiplerin pazarı ele geçirmesine zemin hazırlar. Diğer taraftan sağlıklı büyümek yerine birçok yere şubeler açarak agresif ve hızlı büyümeye çalışmak da işletmenin dengesini bozacağı için öldürücü olabilir.
 • Tutkuyu ve Vizyonu kaybetmek: İşletmeyi kurarken var olan, heyecan, tutku ve vizyonun zamanla kaybedilmesi ve işyerine olan ilginin azalması işletmeyi başarısızlığa götürebilir.
 • Gün boyu Kasada oturmak ve başka şubemiz yoktur demek: Sadece kasada oturup finansı kontrol etmek işletmenin birçok bileşenini görmemeyi ve zamanla bozulmaların oluşmasına zemin hazırlar.
 • Borçlanma- Yetersiz Sermaye: Toplam yatırım sermayesinin %20’sinden fazla ve yüksek maliyetle borçlanmak, ödeme dengesinin sürdürülmesini güçleştirir.  Diğer taraftan ihtiyat ya da kara gün bütçesi saklamamak işletmeyi kriz dönemlerinde zora sokar.
 • Çalışan dostu olmamak: İşletmenin taklit edilemeyecek en değerli varlığı çalışanlardır. Çalışanlara gerekli değeri vermemek, fikirlerini sormamak, onları makine gibi görmek, eğitimle gelişimlerini sağlamamak, adil davranmamak gibi yaklaşımlar işletme için öldürücü hatalardır.
 • Lojistiği ve sistemi eksik kurgulamak: İşletmeyi bütün bileşenleriyle hazır halde bulundurmamak. Örneğin, menüye “Ton Balıklı Salata” yazıp, müşteriye “ton balığımız kalmadı” demek.
 • Müşteri Dostu olmamak: Müşteri istek ve beklentilerini dikkate almamak. Mevcut müşterileri elde tutmak yerine sürekli yenilerine odaklanıp dengeyi kaçırmak.
 • Stratejik Yönetim anlayışını bilmemek: Müşteri ihtiyaçlarını, rakipleri ve çevresel değişimleri analiz etmemek. Geleceği planlamadan işleri sadece akışına bırakmak.
 • Her işi girmek- odağını kaybetmek: Aynı çatı ve işleteme adı altında, turizm, otomotiv, inşaat, sağlık, gıda vb. her işi yapmaya çalışmak.
 • Bilimsel bilgiden yararlanmamak: Bilgi çağında yaşadığımız bu yıllarda bilginin gücü yerine hislerle, sezgilerle, duygularla ve geleneksel yöntemlerle karar almak ve işlere devam etmek: Örneğin, Bilgisayar varken defter tutmak- stok takibi yapmamak vb.
 • Kaliteyi önemsememek: Kaliteyi artırmak yerine, fiyat indirerek rekabet etmeye çalışmak.
 • Kısa sürede büyük karlar elde etme isteği:  Yüz yıllardır var olan global bir çok marka ilk 15-20 yıl kaliteli üretim ve müşteri güveni oluşturmak için çalıştılar. Oysa günümüzde birçok işletme kısa dönemdeki kazanacağı yüksek kara odaklanarak müşteri güveni ve kalite gibi diğer unsurları dikkate almamakta ve orta vadede kapanmaktadır.
 • Nepotizim: İşyerinde Liyakat, beceri ve yetenek yerine akraba, arkadaş ve torpille birilerine görev vermek. Atalarımız “Dostlukla Pazar dostluğu bozar” demişler. Nepotizim yani “kayırmacılık” işletmenin sonunu getirecek bir diğer öldürücü hatadır.
 • Vaadine uymamak: İşletmenin verdiği vaatleri ve taahhütleri zamanında ve istenilen düzeyde yapmaması
 • Kurumsallaşamama: İşletmenin Profesyonel yönetim yaklaşımı ve kalite, stratejik ve yalın yönetim vb. yönetim sistemi ile yönetilmemesi.
 • Etik dışı işler yapmak: Yasalara ve etik kurallara uymamak. Örneğin, Yasa dışı işçi çalıştırmak, vergi kaçırmak, standartlara uymayan hammade kullanmak vb.
 • Profesyonel iletişimi kaybetmek: Devletle, tedarikçilerle, müşterilerle ve diğer paydaşlarla profesyonel ilişki ve iletişimi kaybetmek.
 • Benzeşmek- sıradanlaşmak: Zamanla diğer işletmelerle benzeşip kolay taklit edilmek ve özgün bir konsepte sahip olmamak
 • Stratejik ve simbiyotik ilişkiler kuramamak
 • Sürdürülebilir bir sistem kuramamak: bütün bileşenlerle, paydaşlarla ve çevre ile (iç-dış) sürdürülebilir bir ekosistem oluşturamamak.
 • Marka ve itibar yönetimini önemsememek

İşlerini üstün kalite anlayışı ve itina ile yaparak hayatımıza katkı sunan bütün işletmelere teşekkürü borç biliriz.

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?