Kapat

Dünyada Kobi ölçeği örnekleri ve Türkiye

Bütün Yazıları Okumak İçin Tıklayın
 Dünyada Kobi ölçeği örnekleri ve Türkiye

Bu ay KOBİLGİ köşesine de ismini veren KOBİ kavramını; dünya örnekleri ile ülkemizdeki KOBİ tanımlarını karşılaştırarak analiz etmeye çalışacağız.

Volkan Demir

Bu ay KOBİLGİ köşesine de ismini veren KOBİ kavramını; dünya örnekleri ile ülkemizdeki KOBİ tanımlarını karşılaştırarak analiz etmeye çalışacağız.

 

Avrupa Birliği’nde KOBİ Ölçeği

 

KOBİ Tanımı

Çalışan Sayısı

Yıllık Ciro (Euro)

Aktif Büyüklük (Euro)

Mikro Ölçekli İşletme

< 10

≤ 2 milyon

≤ 2 milyon

Küçük Ölçekli İşletme

< 50

≤ 10 milyon

≤ 10 milyon

Orta Ölçekli İşletme

< 250

≤ 50 milyon

≤ 43 milyon

Kaynak: European Commission, 2020: 11

Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBİ Ölçeği

 

Sektör

Çalışan Sayısı

Yıllık Kazanç (Dolar)

Üretim (Üretilen ürünün çeşidine göre)

500 -1250

 

Toptan Satış (Satılan ürünün niteliğine göre)

100 - 250

 

Perakende Satış (Satılan ürünün niteliğine göre)

100- 200

8 – 41,5 milyon

Hizmet (Hizmetin niteliğine göre)

150- 1500

8 - 41,5 milyon

Kaynak: Small Business Administration (SBA), 2019 (https://www.sba.gov/document/support--table-size-standards )

Çin’de KOBİ Ölçeği

https://www.researchgate.net/publication/326908506_Chapter_12_Strategies_for_Internationalisation_How_Chinese_SMEs_Deal_with_Distance_and_Market_Entry_Speed

Sektör

Mikro Ölçekli

Küçük Ölçekli

Orta Ölçekli

 

Çalışan

sayısı

veya

Yıllık kazanç

(Çin Yuanı)

Çalışan

sayısı

ve

Yıllık kazanç

(Çin Yuanı)

Çalışan

sayısı

ve

Yıllık kazanç

(Çin Yuanı)

Üretim

< 20

 

< 3 milyon

≥ 20

 

≥ 3 milyon

≥ 300

 

≥ 20 milyon

Toptan Satış

< 5

 

< 10 milyon

   ≥ 5

 

≥ 10 milyon

  ≥ 20

 

≥ 50 milyon

Perakende Satış

< 10

 

< 1 milyon

≥ 10

 

≥ 1 milyon

  ≥ 50

 

≥ 5 milyon

Bilgi Teknolojileri

< 10

 

< 500 bin

≥ 10

 

≥ 500 bin

  ≥ 100

 

≥ 10 milyon

                           

Kaynak: Prange ce Zhao (2018: 208)’den türetilmiştir

Japonya’da KOBİ Ölçeği

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/PDF/2019hakusyosummary_eng.pdf

Sektör

Sermaye Büyüklüğü (Yen)

Çalışan Sayısı

İmalat Sanayi

≤  300 milyon

≤ 300

Hizmet Sektörü

≤ 50 milyon

≤ 100

Toptan Satış

≤ 100 milyon

≤ 100

Perakende Satış

≤ 50 milyon

≤50

Kaynak: Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, (2019:3)

Güney Kore’de KOBİ Ölçeği

http://www.koreanlii.or.kr/w/index.php/Small_and_medium-sized_enterprises?ckattempt=1#cite_note-2

Sektör

Sermaye Büyüklüğü (Won)

Çalışan Sayısı

İmalat Sanayi

≤  8 milyar

≤ 300

Hizmet Sektörü

5- 30 milyar

50-300

Toptan Satış

5- 30 milyar

50-300

Perakende Satış

5- 30 milyar

50-300

 

Malezya’da KOBİ Ölçeği

https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/policies/2020-02-11-08-01-24/sme-definition?id=371#:~:text=The%20definition%20was%20simplified%20as,employees%20not%20exceeding%2075%20workers

 

Türü

Hizmet ve Diğer Sektörler

Üretim Sektörü

Çalışan Sayısı

Yıllık Satış (Malezya Ringiti)

Çalışan Sayısı

Yıllık Satış (Malezya Ringiti)

Mikro Ölçekli İşletme

<5

< 300 bin

<5

300 bin

Küçük Ölçekli İşletme

5 – 30

300 bin- 3 milyon

5-75

300 bin- 15 milyon

Orta Ölçekli İşletme

30 – 75

3- 20 milyon

75- 200

15- 50 milyon

 

Kaynak: SMA Corporation Malaysia, Erişim Tarihi: 31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindistan’da KOBİ Ölçeği

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/sme-sector/finance-minister-announces-revised-msme-definitions-no-different-between-manufacturing-and-service-enterprises/articleshow/75717694.cms

 

 

Türü

Üretim ve Hizmet Sektörü

Sabit Yatırım

Ciro

(Hindistan Rupisi)

(Hindistan Rupisi)

Mikro İşletmeler

< 10 milyon

< 50 milyon

Küçük İşletmeler

< 100 milyon

< 500 milyon

Orta Büyüklükteki İşletmeler

< 200 milyon

< 1milyar

Kaynak: The Economic Times, Erişim Tarihi: 01.01.2020

 

Ülkemizde KOBİ Ölçeği

 

4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik ile 2005 yılında belirlenen kriterler genişletilerek KOBİ’lerin destekler ve teşviklerden daha fazla yararlanmasının önü açılmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren 125 Milyon TL'nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir. Bu bağlamda;

 

  • Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Yönetmelikle birlikte Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.
  • Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır.
  • Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. (24 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete)

 

Tanıma göre, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin taşıması gereken kriterleri aşağıdaki tablodaki gibi özetleyebiliriz:

 

Kriter​

Mikro Ölçekli KOB

Bu Haberlerede Göz Attınızmı ?